Tildehusets pædagogik

Tildehuset er et privat børnepasningstilbud med en pædagogik, der er bygget på det grudtvig-koldske menneskesyn. Vi arbejder ud fra en favnende tilgang til hinanden. Vi hæver ikke stemmerne og skælder ikke ud. Vi anerkender det lille barn som et selvstændig lille individ med egne tanker og følelser og ser alle som værende aktive medspillere, ligeværdigt i fællesskabet i Tildehuset.

Vores hverdag er i fast struktur, vi arbejder ud fra erkendelsen af, at det lille barn har brug for at efterligne lige forbilleder, sande sanseindtryk, samt at hele dagligdagen skal fungere i en levende rytme. Barnet lever i efterligning, barnet lever igennem handling, og derfor tilstræber vi også at omgivelserne er sande og efterlignelsesværdige.

Vi vægter udeliv meget højt, vi er tæt på vandet, vi holder høns og dyrker jorden. Vi har en ladcykel til rådighed der bringer os på ture i det blå.

Musik, guitar, fællessang og leg vægtes ligeså meget højt, og den gode fortælling er en fast del af vores dag. Tildehusets aktiviteter er afstemt ud fra årstiderne, traditioner og højtider.

     

En gang om ugen har vi gæster i Tildehuset. I samarbejde med Simmerbølle Kirke byder vi ind til legestue i vores hyggelige hus. Alle vores små gæster har følgeskab af en voksen og sammen i rundkreds deltager de i fælleskabet i Tildehuset.

     

I Tildehusets lille pasningsordning har vi ikke kun barnet i centrum, men hele familien.

Vi arbejder ud fra, at Tildehuset ikke kun er en praktisk pasningsforanstaltning til barnet, mens forældrene er på arbejde, men vi ønsker at være en forlængelse af hjemmet.

I som forældre er altid meget velkomne til at tage jer en kop kaffe, være igangsættende og aktive i huset og i dagligdagen i Tildehuset.

Som forældre i Tildehuset er det ligeså vigtigt at I tager ejerskab ud fra devisen, “at alene kan man noget, men sammen kan vi alt”. Det er vigtigt for os, at I føler dette fællesskab og derfor afholder vi jævnligt forældrekaffe, fællesspisninger og lign.