Sygdom

Hvis barnet er syg eller holder fridag, vil vi rigtig gerne vide det så hurtigt som muligt på dagen eller gerne dagen før hvis muligt. Ring eller send SMS til Rikke på 29 24 24 36 eller Lene på 25 54 75 22.

Raskmelding, ring gerne eller send SMS dagen før.

Barnet skal være rask, smittefri og kunne følge en normal hverdag, når barnet er i Tildehuset.
Der gives kun den medicin såsom astma m.m. som barnet har med hjemmefra.

Hvis vi voksne i Tildehuset er syge og vi ikke kan finde anden løsning, vil I blive ringet op. I skal selv sørge for pasning, hvis vi er syge (og ikke kan finde en løsning) eller holder ferie m.m.
Vi melder naturligvis ud i så god tid som muligt.