Indkøring

Nogle børn har nemt ved at sige farvel, mens andre børn behøver en lang indkøring. I som forældre kender selv jeres barn bedst, og derfor er det vigtigt, at vi ved indskrivning laver en forventningsafstemning. Efter indkøring og en lille periode (3-4 uger efter opstart) holder vi et lille opstartsmøde, hvor vi snakker opstartsforløbet igennem og taler om evt. spørgsmål der kunne være opstået.

Det er vigtigt for os, at I som familie føler jer velkomne. Og bruger huset i det omfang jeres barn har brug for det.

Ved døren er der en infotavle. Her kan I følge aktiviteter og hvem af de voksne, der spiser morgenmad i Tildehuset, osv.